Informatie

Winter in de Vesting

Ook tijdens deze editie van Winter in de Vesting gaan we letterlijk terug in de tijd. En dan niet alleen qua motto, maar ook voor wat betreft de opzet van het evenement. De opzet van het evenement is kleinschaliger waardoor het lokale karakter en het decor ‘Elburg’ meer aandacht krijgt.  Natuurlijk zullen er ook dit jaar herkenbare elementen terug komen in het programma van Winter in de Vesting, het motto blijft ‘Elburg anno 1900’. 

Het zijn niet alleen de activiteiten maar ook de kleding van de bewoners van de woonkern Elburg, de ondernemers in de Vesting, de aankleding van de huizen en straten die Elburg weer terug moeten brengen in de tijd. Kortom we gaan er samen weer een leuk evenement van maken.

Het evenement is voor iedereen gratis toegankelijk. Wel vragen we aan de bezoekers die per auto naar Elburg komen een financiële vergoeding.

En wat het weer dit jaar gaat doen? Hier hebben we geen invloed op en dat is misschien maar goed ook. We hopen dat iedereen in allerlei opzichten met veel plezier kan terugzien op twee mooie dagen.  

Tot slot willen we de sponsoren en iedereen die dit evenement mogelijk hebben gemaakt hartelijk bedanken.  

Namens bestuur en werkgroepen van Winter in de Vesting,

Marien Pruis