Skip to content

Informatie

Eerste editie Winter in de Vesting

Nadat afgelopen voorjaar bekend werd dat Kerst in de Vesting ophield te bestaan bleek algauw dat  een enthousiaste groep bewoners hieraan een vervolg wilden gaan geven. Na een oriënterend gesprek met de Gemeente Elburg was de stichting Winter in de Vesting een feit. Gelukkig hoefden we het wiel niet opnieuw uitvinden. Er bestond immers al een mooi basis waarop we door konden gaan.

Samen met een groep van 15 vrijwilligers is er de afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt en er is veel gebeurt. Het was letterlijk een lange en hete zomer. Ideeën werden verzameld, het verkeers- en veiligheidsplan moest worden opgesteld en de bewoners en ondernemers van de Vesting moesten worden bijgepraat. Dat het evenement leeft, bleek wel uit de enorme belangstelling voor de twee bewonersavonden die inmiddels zijn georganiseerd.

Tijdens de eerste editie van Winter in de Vesting gaan we letterlijk terug in de tijd. En dan niet alleen qua motto, maar ook voor wat betreft de opzet van het evenement. De opzet van het evenement is kleinschaliger waardoor het lokale karakter meer aandacht krijgt.  En natuurlijk jaar zullen er dit jaar herkenbare elementen terug komen in het programma van Winter in de Vesting. Het motto blijft Elburg anno 1900 en het evenement wordt immers georganiseerd door de inwoners van de woonkern Elburg. Het zijn niet alleen de activiteiten maar ook de kleding van bewoners en de aankleding van de huizen en straten die Elburg weer terug moeten brengen in de tijd. Kortom we gaan er samen weer een leuk evenement van gaan maken.

Het evenement is voor iedereen gratis toegankelijk. Wel vragen we aan de bezoekers die per auto naar Elburg komen een financiële vergoeding.

En wat het weer dit jaar gaat doen? Hier hebben we geen invloed op en dat is misschien maar goed ook. We hopen dat iedereen in allerlei opzichten met veel plezier kan terugzien op 14 en 15 december.  

Tot slot willen we de sponsoren en iedereen die dit evenement mogelijk hebben gemaakt hartelijk bedanken.  

Namens bestuur en werkgroepen van Winter in de Vesting,

Marien Pruis