Word vriend van Winter in de Vesting!

Klik op de rode button ‘Vriend worden’ op de home page en maak uw bijdrage over op rekeningnummer IBAN: NL75 RABO 0332 7656 44

Door uw gift zorgt u ervoor dat Winter in de Vesting financieel mogelijk wordt gemaakt.

Hartelijk bedankt!