Winter in de Vesting 2020

Het coronavirus houdt Nederland en de wereld stevig in hun greep.
In de persconferentie van dinsdag 21 april jl. werd duidelijk dat de evenementen tot 1 september geen doorgang kunnen krijgen. Dat we nog een tijdje 1,5 meter afstand moeten houden lijkt wel een gegeven.

Inmiddels is er aanvullende informatie beschikbaar en vanuit onze thuiswerkplekken houden we de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Uiteraard staat in alles wat we nu doen de gezondheid voorop is het wel of niet doorgaan van Winter in de Vesting van ondergeschikt belang

Foto HelensPicture